Cursus Conservatiegenetica

ZOO Antwerpen Hosted by ZOO Science i.s.m. Universiteit Antwerpen & Universiteit Gent

De onderzoekers van ZOO Science geven onderwijs in Conservatiegenetica aan biologiestudenten van de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.