Onderwijs en training

Onderwijs en educatie behoort tot de kerntaken in de missie van de KMDA. Een van de opdrachten van ons wetenschappelijk team is om actief bij te dragen aan de opleiding van jonge wetenschappers. Jaarlijks zijn er enkele tientallen studenten van Vlaamse en Nederlandse universiteiten en hogescholen betrokken bij het onderzoek van het CRC. Behalve de jaarlijks door het CRC in samenwerking met de UA georganiseerde cursussen primatologie en conservatiegenetica, geven onze onderzoekers ook onderwijs op verschillende universiteiten en scholen in binnen- en buitenland, en werken er verscheidene studenten aan hun doctoraatsstudie binnen de KMDA.

Primatologie - i.s.m. Universiteit Antwerpen

Jaarlijks, september – december - 1ste semester.

Coördinator: Zjef Pereboom en Nicky Staes

Aanvullende informatie wordt voor geregistreerde UA studenten beschikbaar gemaakt op Blackboard.

Introduction to Zoo Conservation Biology - i.s.m. Universiteit Utrecht

Jaarlijks, oktober - november 

Coördinator: Zjef Pereboom

Conservation Biology is een snel groeiend multidisciplinair onderzoeksveld in de biologie dat zich richt op biologische principes en hun toepassing voor het behoud van soorten en habitats, en het behoud van biodiversiteit in het algemeen. Conservation Biology brengt zo veel mogelijk relevante principes samen uit de ecologie, populatiebiologie, genetica, biogeografie, diergedrag en een aantal toegepaste disciplines zoals natuurbeheer en bosbouw. Zoo Conservation Biology benadert dit brede onderzoeksgebied specifiek vanuit het perspectief van de dierentuingemeenschap, en deze cursus zal zich voornamelijk richten op interessegebieden die verband houden met het beheer van kleine populaties bedreigde diersoorten in dierentuinen en natuurlijke populaties.

Deze cursus maakt deel uit van het specialisatieprogramma Gedragsecologie in de Master Environmental Biology van de Universiteit Utrecht.

Conservatiegenetica - i.s.m. Universiteit Antwerpen en UGent

Jaarlijks, februari-mei 

Coördinator: Zjef Pereboom / Peter Galbusera / Philippe Helsen

Biologische diversiteit neemt wereldwijd met steeds grote snelheid af als gevolg van menselijke activiteiten. Conservatie-genetica bestudeert het behoud van genetische diversiteit in kleine geïsoleerde populaties, en de processen die ten grondslag liggen aan het verlies van genetische diversiteit. Verlies van genetische diversiteit veroorzaakt niet alleen problemen met inteelt, maar brengt ook het aanpassingsvermogen aan veranderende omgevingsfactoren in gevaar, en verhoogd daarmee de kans op uitsterven. In deze cursus maken studenten kennis met de basisconcepten van dit relatief jonge onderzoeksveld en verwerven ze basisvaardigheden voor het uitvoeren van populatiegenetische analyses en het kritisch evalueren van wetenschappelijke literatuur.

Deze cursus is onderdeel van de Master Biologie in Antwerpen, Studieprogramma: Biodiversiteit, Behoud en Herstel en de Master of Science in Biologie van UGent. Alle lessen gaan door in de ZOO van Antwerpen.

Leren Observeren - i.s.m. Universiteit Antwerpen

Jaarlijks, Practicumdeel in ZOO Antwerpen vindt plaats medio mei 

Aansluitend op de cursus gedragsbiologie worden er in dit practicum vaardigheden verworven met betrekking tot het observeren en interpreteren van gedrag (zelfstandig opstellen en uitvoeren van gedragsprotocollen, analyse en interpretatie van eenvoudige waarnemingsgegevens, trainen in het opstellen van eenvoudige gedragsexperimenten, schrijven van een werk/essay aan de hand van een opdracht). Daarnaast zal bijzondere aandacht besteed worden aan (1) het stellen van de juiste vragen in de context van gedragsonderzoek; (2) hoe hypothesen en predicties kunnen getest worden op basis van gedragsgegevens; (3) hoe gedragsgegevens kunnen verwerkt, geïnterpreteerd, en gepresenteerd worden.

Meer informatie vind je op de website van UAntwerpen, of contacteer titularis Marcel Eens op de UAntwerpen.