Workshop om de richtlijnen rond populatiebeheer van de monniksgier (Aegypius monachus) te herzien

ZOO Antwerpen / ZOO Planckendael Hosted by ZOO Antwerpen / ZOO Planckendael

Het EEP-kweekprogramma voor de monniksgier dient twee doelen: a) het tot stand brengen van een duurzame back-uppopulatie op lange termijn en b) ondersteuning bieden bij lopende herintroductie-initiatieven. Op dit moment slaagt het EEP er niet in om beide doelen tegelijkertijd te bereiken door een verminderde reproductieve output. Tijdens deze tweedaagse workshop zullen experts van over de hele wereld mogelijke factoren bespreken die het kweeksucces van het EEP-programma van de gier beïnvloeden en zullen ze de huidige richtlijnen rond populatiebeheer van de monniksgier herzien, met hulp van de expertise van verschillende belanghebbenden.