Goudkopleeuwaap

Het goudkopleeuwaapje (Leontopithecus chrysomelas) komt enkel voor in het sterk bedreigde Atlantische kustregenwoud van de staat Bahia in Brazilië. Er is op dit moment nog slechts 10 % van het oorspronkelijke woud over en dat heeft ook gevolgen voor de goudkopleeuwaapjes. In de beginjaren van het kweekprogramma, voor er gedetailleerd onderzoek in Brazilië werd uitgevoerd, werden de dieren vooral gekweekt met het oog op snelle herintroductie. Tegenwoordig weten we dat herintroducties niet noodzakelijk zijn omdat er nog redelijke aantallen goudkopleeuwaapjes in het natuurlijke habitat leven, ondanks de verdere achteruitgang van hun leefgebied. Toch is het belangrijk dat de dierentuinpopulatie in stand wordt gehouden. Want slechts een klein deel van het totale aantal goudkopleeuwaapjes komt voor in beschermde gebieden. De populatie in dierentuinen heeft ook een belangrijke educatieve rol, vooral om op de bedreiging van flora en fauna van het soortenrijke Atlantische kustregenwoud te duiden. 

Vanuit ZOO Antwerpen coördineert onze onderzoeker Peter Galbusera het kweekprogramma en voert hij onderzoek uit om een zo gezond mogelijke dierentuinpopulatie te behouden. 

In Brazilië leidt onze wetenschapper Kristel De Vleeschouwer het eigen onderzoeksstation BioBrasil in nauwe samenwerking met Braziliaanse universiteiten en natuurbeschermers. Met dat onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de factoren die een invloed hebben op de overleving en voortplanting van goudkopleeuwapen in versnipperde restjes van het woud.