Kongopauw

De kongopauw (Afropavo congensis) komt enkel voor in het laaglandregenwoud van de Democratische Republiek Congo. Het bijzondere van de kongopauw is dat het de enige échte fazantensoort is in Afrika. Alle andere fazantensoorten (waartoe ook de gewone pauw hoort) komen van oorsprong uit Azië. Niettegenstaande zijn grote verspreidingsgebied is de kongopauw een zeldzame vogelsoort. Er zijn nog maar weinig enquêtes uitgevoerd, maar het ziet er naar uit dat de kongopauw slechts voorkomt in een beperkt aantal geïsoleerde locaties binnen zijn verspreidingsgebied. De voornaamste bedreiging voor de kongopauw is de verstoring van het primair regenwoud door meer en meer veehouders en inwijkelingen die een plaats zoeken om zich te vestigen. Grote ongerustheid over het voortbestaan van deze zeer bijzondere soort was in 1971 voor ZOO Antwerpen één van de redenen om een kweekprogramma voor kongopauwen op poten te zetten. 

Onze wetenschapper Peter Galbusera en assistent-curator Steven Vansteenkiste coördineren namens ZOO Antwerpen dit kweekprogramma. Spijtig genoeg is het kweeksucces erg laag en in sommige jaren neemt de populatie kongopauwen zelfs af. Door zoveel mogelijk beschikbare vrouwtjes in een kweeksituatie te brengen, hopen we deze achteruitgang af te zwakken.