Edwin Van Leeuwen

Onderzoeksthema's

Sociaal leren, cultuur, samenwerking, pro-sociaal gedrag, intra-en interspecifieke variatie in het sociaal gedrag van bonobo's en chimpansees.

Verantwoordelijkheden

Als postdoctoraal onderzoeker met meer dan 10 jaar ervaring in onderzoek naar chimpansees begeleid ik bachelor- en masterstudenten en doctorandi die de dynamiek van de chimpansee bestuderen. In het chimpanseeheiligdom van Chimfunshi in Zambia ben ik coördinator van het onderzoeksplatform, in nauwe samenwerking met de Raad van bestuur van de non-profit organisatie, om er te zorgen voor het best mogelijke welzijn van de chimpansees waarover we ons ontfermen.

Extra activiteiten

  • Lid van de Chimfunshi’s Research Advisory Board
  • Adviseur van de Chimfunshi’s Board of Trustees
  • Gastdocent aan verscheidene universiteiten (waaronder de Universiteit van Amsterdam)

Onderzoeksinteresses

Mijn huidige onderzoeksinteresse is gericht op het in kaart brengen van het bereik van intraspecifieke variatie in het sociale gedrag van bonobo's en chimpansees, naast de studie van de effecten van het lokale sociaal gedrag op gedragingen zoals samenwerking en sociaal leren. Meer bepaald doe ik onderzoek naar de mate waarin culturele processen het leven van deze mensapensoorten beheersen.

Beknopte biografie

Ik behaalde een doctoraat in de Sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Nederland). Voor mijn doctoraatsonderzoek kreeg ik de steun van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen en het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig (Duitsland), waaraan ik nog steeds verbonden ben. Ik deed postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Jena (Duitsland) en de St. Andrews University (Schotland). Momenteel werk ik als postdoctoraal onderzoeker in een project van het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) van de Belgische overheid, in nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Centre for Research and Conservation van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael.

Belangrijkste publicaties

van Leeuwen E. J. C, et al. The development of human social learning across seven societies. Nature Communications

van Leeuwen E. J. C, et al. Population-specific social dynamics in chimpanzees. PNAS van Leeuwen, E. J. C., et al. (2017). Chimpanzee culture extends beyond matrilineal family units, Current Biology.

van Leeuwen, E. J. C., et al. (2016). Conformity cannot be identified based on population-level signatures, Scientific Reports, 6: 36068

van Leeuwen, E. J. C., et al. (2014). Human children rely more on social information than chimpanzees do, Biology Letters, 10, 20140487.

van Leeuwen, E. J. C., et al. (2014). A group-specific arbitrary tradition in chimpanzees (Pan troglodytes). Animal Cognition, 7, 1421–1425

van Leeuwen, E. J. C., et al. (2012). Neighbouring chimpanzee communities show different preferences in social grooming behaviour, Proceedings of Royal Society B, 279, 4362-4367.

Coultas, J. C., & van Leeuwen, E. J. C. (2015). Conformity: Definitions, Types and Evolutionary grounding. In Zeigler-Hill, V., Welling, L., & Shackelford, T. K. (Eds.), Evolutionary Perspectives on Social Psychology, (p. 189–202). Springer, New York.

Meer info op ResearchGate.