Igor Inforzato

Onderzoeksthema's

  • Ecologie van de voeding van primaten
  • Opvolging van primaten die in de vrije natuur leven
  • Reproductieve ecologie van spinapen (muriqui) (Brachyteles; primaten - Atelinae)
  • Interacties tussen dieren en planten
  • Veldwerk
  • De ecologie van de voeding van bladneusvleermuizen (Phyllostomidae)
  • Wetenschappelijke verspreiding

Verantwoordelijkheden

Als onderzoekscoördinator binnen het project BioBrasil ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de logistiek en de opvolging van het team op het terrein dat bestaat uit onderzoeksassistenten en studenten. Dat omvat de zorg voor de kwaliteit bij het routinematig verzamelen van ecologische en gedragsgegevens over het goudkopleeuwaapje (GHLT) en het opzetten van onderzoeksprojecten die deel uitmaken van de strategische planning van het onderzoeksprogramma BioBrasil. Ik organiseer en neem actief deel aan de controle bij het tijdelijk vangen van GHLT-groepen om - tweemaal per jaar - hun radiohalsbanden te wisselen en daarnaast beheer ik ook de databank van BioBrasil. Tot slot zorg ik voor beeldmateriaal, beheer ik een GHLT-fotobank en help ik waar nodig bij enkele van de milieu-educatieactiviteiten van het project.

Overige activiteiten

Milieuconsultant voor milieuvergunningen. Onderzoek naar en opvolging van primaten en vleermuizen in de vrije natuur.

Onderzoeksinteresses

Ik ben geïnteresseerd in populatie-ecologie, gedragsecologie en interacties tussen diersoorten die gericht zijn op het behoud van biodiversiteit. Meer in het bijzonder is mijn huidige interesse gericht op het onderzoek hoe het verlies van de habitat, de verkaveling en verschillende vormen van gebruik van landbouwgrond de ecologische processen kunnen beïnvloeden, waarbij primaten en vleermuizen als onderzoeksobjecten worden gebruikt. Daarnaast heb ik een algemene interesse in natuurhistorie.

Beknopte biografie

Sinds 2011 ben ik in het bezit van een diploma Biologie van de Federal University of Mato Grosso do Sul (Brazilië) en in 2015 behaalde ik mijn master in Ecology and Conservation of Biodiversity aan de State University of Santa Cruz (Ilhéus, Brazilië). Als student heb ik onderzocht hoe planten en vleermuizen op elkaar inwerken en ben ik betrokken geraakt bij verschillende andere studies over de interactie tussen planten en dieren. Na het behalen van mijn diploma werd ik onderzoeksmedewerker in het langetermijnproject in Caratinga omtrent spinapen of muriqui (primaten - Atelidae) dat gecoördineerd wordt door Dr. Karen B. Strier. Deze opdracht werd uitgevoerd tussen juni 2011 en juli 2012, in de Reserva Privada do Patrimônio Natural of het Privéreservaat van het Nationaal Patrimonium Felician (RPPN) Miguel Abdala (FMA) in Caratinga, Minas Gerais (Brazilië). In deze 14 maanden heb ik gegevens verzameld die ik later heb gebruikt voor mijn masterdiploma. Voor mijn doctoraatsthesis heb ik vrouwelijke voedingsstrategieën onderzocht in relatie tot de kosten verbonden aan verschillende voortplantingsperiodes, waarbij spinapen (Brachyteles hypoxanthus) gebruikt werden als onderzoeksobject.

Na deze periode heb ik tussen april en december 2015 het observeren van de primaatsoort Chiropotes sagulatus verdergezet in FLONA Saracá-Taquerá, Oriximiná in de staat Pará (Brazilië), via de Research Support Foundation [Stichting Onderzoeksondersteuning FUNAPE]. Vanaf 2016 heb ik daar mijn activiteit als milieuconsultant inzake vleermuizen aan toegevoegd.  Sinds 2017 ben ik onderzoekscoördinator binnen het project BioBrasil, dat al meer dan 15 jaar populaties goudkopleeuwaapjes observeert in de streek rond Una in Bahia do Sul.

Belangrijkste publicaties

Dodonov P., Morante-Filho J.C., Mariano-Neto E., Cazetta E., Andrade E., Rocha-Santos l., Inforzato I., Gomes F.S., Faria D (2016) Forest loss increases insect herbivory levels in human-altered landscapes. Acta Oecologica (Montrouge), 77, p.136 - 143.

Inforzato I. (2016) 14 Meses com os Muriquis. Ciência Hoje - Crianças, v. 277, p.2 - 56.

Costa-Pereira R., Severo-Neto, Inforzato I., Maps R.R., Pizo M.A (2015) Nutrients Drive Termite Nest Geophagy in Yellow-chevroned Parakeets (Brotogeris chiriri). The Wilson Journal of Ornithology., v.127, p.506 - 510.

Inforzato I. (2014) O maior primatas das Américas: Vivendo a vida dos muriquis-do-norte.  Explora Web Magazine., v.VI, p.12 - 22.

Modena E.S., Pires A.C.V., Baronio G.J., Inforzato I., Demczuk S.D.B (2012) Do traits of fruits of the weed Senna occidentalis influence seed predation by Bruchinae? Revista Brasileira de Biociências (Online)., v.10, p.293 - 297.

Aranda R., Catian G., Bogiani P.A, Inforzato I. (2011) Effect of nectar pillaging by native stingless bees (Hymenoptera: Apidae) in the abscission of flowers of Bougainvillea spectabilis Willd. (Nyctaginaceae).    Acta Scientiarum Biological Sciences (Online)., v.3, p.399 - 405.

Meer info op ResearchGate