Jacob Willie

Onderzoekscoördinator 'Projet Grands Singes' Kameroen

Onderzoeksthema's

  • Conservatie
  • Primatologie

Verantwoordelijkheden

Ik geef wetenschappelijke leiding voor het onderzoeksprogramma van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael binnen het 'Projet Grands Singes' (PGS) in Kameroen. Meer specifiek zet ik onderzoeksprojecten op (ook masters en doctoraten), train en begeleid ik onderzoekpersoneel en studenten, ondersteun ik de uitvoering van onderzoeksprojecten, schrijf ik subsidievoorstellen en wetenschappelijke publicaties, verspreid ik de resultaten van PGS op wetenschappelijke conferenties en stimuleer ik partnerschappen en samenwerkingsverbanden voor onderzoek met andere organisaties. 

Onderzoeksinteresses

Mijn onderzoek is gericht op fundamentele en toegepaste onderwerpen die relevant zijn voor het behoud van de biodiversiteit in het wildbestand. Ik wil inzicht krijgen in de invloeden van milieu- en antropogene factoren op soorten en ecosystemen om zo wetenschappelijk onderbouwd bewijs te leveren, zoals informatie voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen om zo de duurzaamheid te bevorderen. De betrokken soorten behoren tot zes taxonomische groepen, met name de mensapen, olifanten, apen, hoefdieren, knaagdieren en grote, vruchtenetende vogels. Dit onderzoek wordt gevoerd in het Afrikaanse tropische oerwoud. Mijn onderzoeksthema's omvatten de ecologie van dieren, planten en hun habitat, de studie van het gebruik van bushmeat en planten in de vrije natuur, socio-economische studies, de evaluatie van antropogene invloeden en onderzoekstechnieken op vlak van conservatie. In de primatologie gaat mijn interesse uit naar de ecologie en het gedrag (voeding, nestelen, gebruik van gereedschappen en bereik) van wilde chimpansees, gorilla's en boomapen. 

Beknopte biografie

Ik heb een vijfjarige studie (master of engineering) in bosbouw en fauna aan de Universiteit van Dschang (Kameroen) afgerond. Als masterstudent ben ik in maart 2006 in dienst getreden bij PGS in Kameroen en heb ik de impact van de dorpsjacht op duikers in de noordelijke periferie van het Dja-reservaat bestudeerd. Na mijn studies aan de Universiteit van Dschang in maart 2007 keerde ik onmiddellijk terug naar PGS, waar ik als vrijwilliger ecologische enquêtes uitvoerde, gegevens verzamelde, verwerkte en analyseerde, trainingsworkshops voor de lokale gemeenschappen organiseerde en een samenvatting schreef met de onderzoeksresultaten. Dankzij mijn ervaring schopte ik het in maart 2009 tot onderzoekscoördinator. Daarnaast schreef ik me in als doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent. Van 2007 tot 2011 verzamelde ik een aanzienlijke hoeveelheid gegevens, waarvan een gedeelte kon gebruikt worden voor mijn doctoraat. Ik heb tot 2011 veldwerk verricht in Kameroen en ben daarna naar België verhuisd, waar ik in november 2012 mijn doctoraatsthesis heb afgerond en verdedigd. Voor mijn doctoraat bestudeerde ik de ecologische rol van kruidachtige onderbeplanting in tropische bossen en het nut ervan voor de westelijke laaglandgorilla. Van 2012 tot 2018 verdeelde ik mijn activiteiten over België en Afrika. In die periode deed ik bijkomend veldwerk in Kameroen en Congo-Kinshasa. Ik verblijf nu voornamelijk in België, waar ik mijn verantwoordelijkheden als onderzoekscoördinator blijf vervullen. 

Overige activiteiten

  • Ik ben verbonden aan de Universiteit Gent als assistent-onderzoeker. 

Belangrijkste publicaties

Willie, J., Tagg, N., Lens, L., 2018. Diversity and community composition of herbaceous plants in different habitat types in south‐east Cameroon. African Journal of Ecology 56, 312-322.

Tédonzong, L.R.D., Willie, J., Keuko, A.M.P., Kuenbou, J.K., Njotah, G., Tchamba, M.N., Tagg, N., Lens, L., 2018. Using abundance and habitat variables to identify high conservation value areas for threatened mammals. Biodiversity and Conservation 27, 1115-1137.

Ávila, E., Tagg, N., Willie, J., Mbohli, D., Farfán, M.Á., Vargas, J.M., Bonat, W.H., Dupain, J., Epanda, M.A., Luyten, I., Tedonzong, L., Peeters, M., Fa, J.E., 2017. Interpreting long-term trends in bushmeat harvest in southeast Cameroon. Acta Oecologica. https://doi.org/10.1016/j.actao.2017.09.007

Kühl, H.S., Kalan, A.K., Arandjelovic, M.,...., Willie, J., Wittig, R.M., Zuberbuehler, K., Boesch, C., 2016. Chimpanzee accumulative stone throwing. Scientific Reports 6, 22219.

Tagg, N., Willie, J., Duarte, J., Petre, C.A., Fa, J.E., 2015. Conservation research presence protects: a case study of great ape abundance in the Dja region, Cameroon. Animal Conservation 18, 489-498.

Willie, J., Tagg, N., Petre, C.-A., Pereboom, Z., Lens, L., 2014. Plant selection for nest building by western lowland gorillas in Cameroon. Primates 55, 41-49.

Tagg, N., Willie, J., 2013. The Influence of Transect Use by Local People and Reuse of Transects for Repeated Surveys on Nesting in Western Lowland Gorillas (Gorilla gorilla gorilla) and Central Chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) in Southeast Cameroon. International Journal of Primatology 34, 554-570.
 
Tagg, N., Willie, J., Petre, C.A., Haggis, O., 2013. Ground Night Nesting in Chimpanzees: New Insights from Central Chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) in South-East Cameroon. Folia Primatologica 84, 362-383.

Willie, J., De la Peña, E., Tagg, N., Lens, L., 2013. Effects of abiotic factors on herbaceous plant community structure: a case study in southeast Cameroon. In: Herbaceous Plants: Cultivation Methods, Grazing and Environmental Impacts (Ed. F. Wallner). Nova Science Publishers, New York. ISBN 978-1-62618-729-0.

Willie, J., Petre, C.A., Tagg, N., Lens, L., 2013. Density of herbaceous plants and distribution of western gorillas in different habitat types in south‐east Cameroon. African Journal of Ecology 51, 111-121.

Meer op ResearchGate