Philippe Jouk

Onderzoeksthema's

  • Dierhouderij
  • Biodiversiteit en systematische dierkunde
  • Classificatie van dieren

Verantwoordelijkheden

Als curator zeezoogdieren, vissen & reptielen zorg ik voor een grote verscheidenheid aan dieren bij ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, gaande van ongewervelde dieren (die zowel in het water als op het land leven), amfibieën, vissen en reptielen tot zeezoogdieren. 

Overige activiteiten

  • Lid van het Aquarium Committee van de European Union of Aquarium Curators 
  • Voorzitter van het Belgisch Wetenschappelijk Comité van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
  • Lid van de Vlaamse Dierentuinencommissie
  • Lid van de Waalse Dierentuinencommissie
  • Lid van de Union des Conservateurs d'Aquariums

Onderzoekinteresses

Ik focus in de eerste plaats op de optimalisatie van de dierhouderij en het welzijn van de dieren waarover ik de zorg heb. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de biodiversiteit en de classificatie van voornamelijk zeeplatwormen uit de meiofauna.

Beknopte biografie

Ik behaalde een doctoraat in de Dierkunde aan de Universiteit van Hasselt (België). Ik heb onderzoek gevoerd naar de meiofauna aan de Belgische kust, waarbij ik me voornamelijk richtte op de in vrijheid levende zeeplatworm (Platyhelminthes). Ik ben Honorary Fellow van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Hasselt en lid van de onderzoeksgroep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie.

Belangrijkste publicaties

Gobert, S., Armonies, W., Diez, Y.L, Jouk, P., Monnens, M., Revis, N., Reygel, P., Smith, J., Van Steenkiste, N.W. L & Artois, T. (2022) Orostylis gen. nov., a new genus of Dalytyphloplanida with seven new species (Platyhelminthes: Rhabdocoela). Zootaxa 5115(1):29-46. DOI: 10.11646/zootaxa.5115.1.2

Diez, Y.L., Monnens, M., Aguirre, R.I., Yurduseven, R., Jouk, P., Van Steenkiste, N.W. L., Leander, B., Schockaert, E., Reygel, P., Smeets, K. & Artois, T. (2021) Taxonomy and phylogeny of Koinocystididae (Platyhelminthes, Kalyptorhynchia), with the description of three new genera and twelve new species. Zootaxa, 4948 (4), 451–500. DOI: 10.11646/zootaxa.4948.4.1

Jouk, P., Revis, N. & Artois, T. (2019) Coelogynopora schockaerti n. sp. (Proseriata: Coelogynoporidae), a remnant of a platyhelminth coldwater fauna in the northwestern Mediterranean? Zootaxa 4686 (3): 409-418. DOI: 10.11646/zootaxa.4686.3.6

Schockaert, E.R., Moons, P., Janssen, T., Tessens, B.S., Reygel, P., Revis, N., Jouk, P., Willems, W.R. & Artois, T. (2019) On the genus Typhlopolycystis Karling, 1956 (Platyhelminthes, Kalyptorhynchia, Polycystididae), with data on the five known species and the description of eleven new species. Zootaxa 4603(1):81-104. DOI: 10.11646/zootaxa.4603.1.4

Leysen, H., Jouk., P., Brunain, M., Christiaens, J. & Adriaens, D. (2010). Cranial architecture of tube-snouted gasterosteiformes (Syngnathus rostellatus and Hippocampus capensis). Journal of Morphology, Vol. 271(3). p. 255-270. https://hdl.handle.net/10.1002/jmor.10795

Galbusera, P., Gillemot, S., Jouk, P., Teske, P.R., Hellemans, B., Volkaert, F.A.M.J. (2007). Isolation of microsatellite markers for the endangered Knysna seahorse Hippocampus capensis and their use in the detection of a genetic bottleneck.Molecular Ecology Notes Vol. 7(4). p. 638-640.

Leysen, H.; Jouk, P.; Adriaens, D. (2007). Patterns of cranial skeleton ontogeny in Syngnathidae: a comparison between Syngnathus rostellatus and Hippocampus capensis. Journal of Morphology Vol. 268(12): 1099-1099.

Jouk, P., Martens, E. & Schockaert, E. (2007) Cirrifera genitoductus sp.n. (Platyhelminthes, Proseriata, Coelogynoporidae) from the Belgian coast, with observations on its ultrastructure and its significance for the taxonomy of the Coelogynoporidae. Belgian Journal of Zoology, Vol. 137(2). p. 223-230.

Jouk, P. & Schockaert, E. (2002) Species composition and diversity of free-living Plathelminthes (Turbellaria) from sandy beaches at the Belgian coast. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Biologie, Vol. 72(suppl.). p. 35-41.

Jouk, P.E.H., Hummon, W.D., Hummon, M.R. & Roidou (1992). Marine Gastrotricha from the Belgian coast: Species list and distribution. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Biologie, Vol. 62: 87-90.

Jouk, P.E.H.; De Vocht, A.J.-P. (1989). Kalyptorhynchia (Plathelminthes Rhabdocoela) from the Kenyan Coast, with descriptions of four new species. Tropical Zoology.Vol. 2. p. 145-157.

Jouk, P.E.H.; Martens, P.M.; Schockaert, E.R. (1988). Horizontal distribution of the Plathelminthes in a sandy beach of the Belgian coast. Fortschritte der Zoologie/Progress in Zoology Vol. 36. p. 481-487.

Noldt, U.; Jouk, P.E.H. (1988). Cirrifera sopottehlersae, a new species of Coelogynoporidae (Plathelminthes, Proseriata) from marine sediments of the Belgian and German North Sea coast. Stygologia Vol. 4(3). p.242-248

Medewerking aan boekpublicaties

Schockaert, E.R.; Jouk, P.E.H.; Martens, P.M. (1989). Free-living Plathelminthes from the Belgian coast and adjacent areas. In: Wouters, K. et al. (Ed.) Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. p. 19-25.

Martens, P.M.; Jouk, P.; Huys, R.; Herman, R. (1985). Short note on the relative abundance of the Turbellaria in the meiofauna of sandy habitats in the Southern Bight of the North Sea and on the Belgian beaches. In: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. p. 341-342. 

Meer info op ResearchGate