Sarah Lafaut

Verantwoordelijkheden

Als curator zoogdieren ben ik verantwoordelijk voor de zoogdierencollectie van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. In nauwe samenwerking met de coördinatoren dierenzorg streef ik ernaar om de zoogdieren die bij ons verblijven op een manier huisvesten die bij de meest recente inzichten aansluit. Dit houdt de ontwikkeling in van nieuwe verblijven, in samenspraak met de andere departementen van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael.

Om te zorgen voor een relevante en duurzame zoogdierenverzameling werk ik op verschillende gebieden samen met internationale collega's. Een van de aspecten is de uitwisseling van ideeën en kennis rond het houden van zoogdieren en de optimalisatie van technieken op dat vlak. Verder sta ik in voor de uitwisseling met andere dierentuinen om de populaties op het gewenste peil te houden. Voor vele diersoorten onder mijn bevoegdheid betekent dit deelnemen aan kweekprogramma's.

Werkzaamheden

Het doel van het houden van dieren in dierentuinen is behoud van de soort en voorlichting betreffende natuurbehoud. Om dit doel te bereiken hebben we nood aan genetisch en demografisch gezonde dierenpopulaties. Als curator zoogdieren vertegenwoordig ik ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael binnen de kweekprogramma’s voor zoogdieren die wij in onze collectie hebben.

BEKNOPTE BIOGRAFIE

In 2007 behaalde ik de Bachelor Agro-en Biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg, aan de HOGENT. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in ZOO Antwerpen bij de olifanten en giraffen. Later volgde een stage bij de primaten van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Mijn eindwerk draaide rond gedragsonderzoek naar stereotiepe regurgitatie bij de westelijke laaglandgorilla. In juli 2007 ging ik aan de slag als verzorger in ZOO Antwerpen. Eerst bij de olifanten en giraffen, daarna een paar maanden bij de pinguïns en roofvogels. Van 2008 tot eind 2013 werkte ik bij de mensapen (gorilla’s en chimpansees). Nadien werd ik coördinator dierenzorg. Ik leidde de teams van cluster 3: mensapen, Tempel-hoefdieren en quarantaine. In 2020 startte ik als curator zoogdieren. Sinds 2021 ben ik internationaal stamboekhouder van de bonobo en vice-coördinator van het bonobo EEP.