Steffi Dekegel

ONDERZOEKSTHEMA’S

  • Conservatiebiologie
  • Duurzaamheid in cacaosector
  • Primatologie
  • Impact van de klimaatverandering

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Ik werk momenteel als doctoraatstudent voor het Centre for Research and Conservation (CRC) van ZOO Antwerpen, de Université Catholique de Louvain en de State University of Santa Cruz in Brazilië. In het kader van mijn doctoraat onderzoek ik hoe het behoud van de biodiversiteit en economische duurzaamheid in de cacaosector kan bevorderd worden.

ONDERZOEKSINTERESSES

Mijn onderzoeksinteresses richten zich op verschillende aspecten van in-situ-conservatie. Ik vind het belangrijk om onderzoek te verrichten dat kan bijdragen tot de instandhouding van bedreigde diersoorten, waarbij er nauw wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen. In mijn doctoraatsonderzoek ben ik geïnteresseerd in de impact van het beheer van schaduwbomen in de cacaobosbouw op zowel de biodiversiteit als de economische winstgevendheid voor de cacaoboer. Het onderzoek maakt deel uit van het Project BioBrasil en de conservatiestrategie van het Bahian Lion Tamarin Conservation Initiative om de functionele connectiviteit van het landschap voor de bedreigde goudkopleeuwaap te verbeteren, door in te zetten op het bevorderen van de economische duurzaamheid van de cacaobosbouw in de regio van Bahia (Brazilië).

BEKNOPTE BIOGRAFIE

Na mijn middelbare studies heb ik als vrijwilliger deelgenomen aan een conservatie- en monitoringsproject van zeeschildpadden in Costa Rica, waar ik mijn passie voor toegepast natuurbehoud heb ontdekt. Dankzij deze ervaring heb ik ervoor gekozen om biologie te gaan studeren aan de Universiteit van Gent en vervolgens mijn kennis te verdiepen met de master “Biodiversity: Conservation and Restoration” aan de Universiteit van Antwerpen. Voor mijn masterthesis heb ik, in het kader van Projet Grands Singes van het CRC, de invloed van antropogene factoren op zoogdierenpopulaties onderzocht in verschillende soorten landgebruik in en rond het Dja Biosfeer Reservaat in Kameroen. Na mijn studies heb ik als onderzoeksassistent in Zuid-Afrika gewerkt waar ik onderzoek heb verricht naar de aanwezige conflicten tussen primaten en landbouwers, en educatieve workshops heb georganiseerd in scholen. Vervolgens ben ik gestart als onderzoekassistente bij het CRC en heb ik meegewerkt aan een EU-gefinancierd onderzoeksproject rond de gevolgen van klimaatverandering voor goudkopleeuwapen in Brazilië. Het project kaderde binnen de Copernicus Climate Change Service (C3S) for Global Biodiversity, een Europees initiatief dat klimaatgegevens over het verleden, het heden en toekomst beschikbaar stelt voor wetenschappers. Het doel van het project was om de toekomstige klimatologische habitatgeschiktheid voor goudkopleeuwaapjes in kaart te brengen aan de hand van klimaatmodellen, én tegelijkertijd de nieuwe klimaatdienst van C3S te evalueren. Voor dit project heb ik samengewerkt met mijn collega Peter Galbusera en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Meer info: ResearchGate.