Als het te laat is…

Onze eerste aandacht gaat uiteraard naar het goed verzorgen van onze dieren. Maar soms gaat het mis en sterft een dier. Als dit gebeurt, is het heel belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is van het sterven. Om te leren hoe het in de toekomst beter kan, maar ook omdat een dier soms sterft aan een ziekte waar nog heel veel onderzoek naar moet worden gedaan. Onze dierenarts staat om die reden regelmatig stalen af aan onderzoekers wereldwijd van dieren die bij ons sterven. Zoals ook gebeurde toen ons olifantje Qiyo op tweejarige leeftijd bezweek aan het olifantenherpes. Wereldwijd wordt er geprobeerd een vaccin te ontwikkelen tegen het virus.

Hoe verloopt het onderzoek concreet?

Er bestaan tientallen varianten van olifantenherpes en vooral jonge olifantjes bezwijken eraan. Momenteel wordt er wereldwijd gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. Daarvoor is een globale organisatiestructuur opgezet om het onderzoek te coördineren. Dierentuinen uit heel de wereld steunen dat onderzoek financieel én door het aanleveren van stalen. Telkens wanneer er ergens in een dierentuin een olifant sterft aan herpes, wordt er zo snel mogelijk materiaal, zoals weefsel, bloed- en DNA-stalen afgenomen voor verder onderzoek. Er wordt momenteel het hardst gewerkt aan het opzetten van een celkweek, waarbij men de verzamelde cellen laat groeien onder gecontroleerde omstandigheden. Concreet wordt er in zo’n celkweek geprobeerd het herpesvirus te isoleren. Als je over het virus beschikt in een gekweekte variant, dan kunnen specialisten er ook concreet mee gaan werken. Dan bestaat de mogelijkheid om een vaccin te ontwikkelen.

Telkens er ergens in een dierentuin een olifant sterft aan herpes, wordt er zo snel mogelijk weefsel, bloed- en DNA-stalen afgenomen voor verder onderzoek

Hoe heeft het onderzoek impact? 

Olifantenherpes is een immens probleem, zowel bij olifanten in de natuur als in dierentuinen. Het bedreigt de populatie olifanten wereldwijd, die in de natuur sowieso al erg bedreigd is. Momenteel is er nog geen oplossing voor het herpesvirus bij olifanten. Eens het uitbreekt bij een dier is het vrijwel onmiddellijk fataal. Het is niet duidelijk waarom een virus plots uitbreekt bij een dier en wat dus de trigger is.

Er is momenteel nog geen oplossing voor olifantenherpes

Eenmaal er een vaccin ontwikkeld is, kan je in elk geval in dierentuinen jonge olifanten al vaccineren en ze zo beschermen tegen de fataal verlopende infectie.