Jacques Kets Award

Ben je een afstuderende masterstudent met een innovatieve scriptie in de zoölogie? Ben je enthousiast om een ​​academische carrière uit te bouwen? Met de Jacques Kets Award voor Zoölogie willen we jou een voorsprong geven door je academische vaardigheden te vergroten en je professionele netwerk uit te bouwen. Met de award kan je een reisbeurs of een uitnodiging als spreker op de conferentie ZOOLOGY winnen. Aan de finale van de Jacques Kets Award gaat ook een trainingstraject vooraf. “Als wetenschappers vinden we het heel belangrijk dat we ons onderzoek op een duidelijke manier kunnen communiceren naar het brede publiek”, legt Philippe Helsen uit, onderzoekscoördinator bij ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. “Studenten die verkozen zijn, krijgen een sessie wetenschapscommunicatie aangeboden waarin ze hun werk heel eenvoudig en aantrekkelijk leren uitleggen.”

Historische achtergrond

De Jacques Kets Award zit diep geworteld in onze fundamenten. Al sinds het begin, bij de oprichting van ZOO Antwerpen in 1843, vinden we het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het aanwakkeren van de belangstelling voor de natuur van ongelooflijk groot belang. Het mooiste bewijs daarvan vind je in de oprichtingsstatuten van ZOO Antwerpen, waarin dat door Jacques Kets, de allereerste directeur van ZOO Antwerpen, wordt beschreven. “En we hebben  we dat nooit meer losgelaten”, legt Dries Herpoelaert uit, de tiende directeur van ZOO Antwerpen na Kets. “In 1953 is als een soort eerbetoon aan die eerste directeur de Jacques Kets Award in het leven geroepen. Om jonge mensen de liefde voor natuur bij te brengen. Ook ik, als tiende directeur, vind die prijs erg actueel. Nog steeds vinden we het belangrijk dat jonge mensen bezig zijn met de studie van de natuur. Omdat het brandend actueel is”, gaat Herpoelaert verder. “De natuur beleeft moeilijke tijden: klimaatopwarming, tientallen en tientallen diersoorten die verdwijnen door demografische druk. Daarom is het meer dan ooit een opdracht van ZOO Antwerpen om jonge mensen meer over de natuur te laten nadenken”, besluit Herpoelaert.

WInnen is een springplank

Het winnen van de Jacques Kets Award als jonge, beginnende wetenschapper is een troef op je cv en een aanmoediging om je project voort te zetten of een springplank naar een academische carrière in de zoölogie. “Het laat zien dat je gedreven bent, competitief aangelegd en dat je je werk naar buiten wil brengen”, legt onderzoekscoördinator Philippe Helsen uit. “Ik beoordeel samen met mijn collega-wetenschappers de kwaliteit van de ingestuurde masterthesissen. We zien dat de prijs almaar internationaler wordt. Studenten die hebben deelgenomen zwermen uit, maar ook de onderwerpen worden internationaler.”

De Jacques Kets Award heeft dan ook een evolutie doorgemaakt. “Vroeger richtten we ons op leerlingen van middelbare scholen die individueel een werk schreven over een biologisch interessant onderwerp”, gaat Helsen verder. “Sinds 2007 ligt de focus op universiteiten en masterthesissen. De kwaliteit van het ingestuurde materiaal stijgt dus enorm. Nu zien we dat er een fundamenteel wetenschappelijke vraag achter zit die goed is uitgewerkt. Doordat de studenten ook minstens een 14 op 20 moeten behalen op hun masterthesis, krijgen we een uitstekende voorselectie.” 

ONZE ROL

ZOO Antwerpen organiseert al sinds 1953 jaarlijks de Jacques Kets Award. “De samenvattingen van de masterthesissen die worden toegestuurd, worden eerst door ons bekeken en daarop beoordeeld door professoren van universiteiten uit heel België”, gaat Helsen verder. “We willen een representatief beeld krijgen over de kwaliteit en de relevantie van het onderzoek. Iedereen geeft een score en aan de hand daarvan worden de vijf beste kandidaten gekozen.” Daarop worden die vijf uitgenodigd om een mondelinge presentatie te geven van hun werk (in het Engels) tijdens de Kets Award Finale. “ZOO Antwerpen reikt de Jury Award uit: een conferentiereis ter waarde van 1.000 euro”, legt Helsen uit. “Die hoofdprijs is voor de student met de inhoudelijk beste thesis én die zijn thesis ook het best kan voorstellen en verdedigen voor de jury. Met de geldsom kan de winnaar deelnemen aan een congres in het buitenland. Het is daar dat het allemaal gebeurt. Daar ontmoet je andere wetenschappers die met dezelfde materie bezig zijn. En zo kan je bruggen bouwen en je carrière verder ontwikkelen.”

De publieksprijs wordt uitgereikt door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde, die de winnaar de mogelijkheid biedt om zijn werk te presenteren als een uitgenodigde spreker voor een internationaal publiek van zoölogen op het Benelux Congress of Zoology. Die conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde en de Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging.

Het belang van wetenschapscommunicatie

Voorafgaand aan de Kets Award Finale krijgen de vijf geselecteerde kandidaten een workshop van Toon Verlinden van The Floor is Yours over hoe je in een korte tijd op een duidelijke en overtuigende manier een voordracht geeft over je onderzoek. “Wij vinden dat erg belangrijk”, gaat Helsen verder. “Wij doen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar ook meer praktisch toegepast onderzoek. We komen dus in contact met collega-wetenschappers, maar ook met mensen in het werkveld. En we moeten met beiden kunnen communiceren.”

Wie kan Meedoen?

Elke masterstudent in de biologie, moleculaire biologie, bio-ingenieurswetenschappen of aanverwante wetenschappelijke disciplines die een masterproef aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling schreef, ten laatste 18 maanden voor de oproep, kan deelnemen. Opgelet: een cijfer van - tenminste - 14/20 is een voorwaarde. Ook moet het onderwerp van de thesis zich in een zoölogische discipline in de ruimste zin bevinden. Dit omvat fundamentele en toegepaste studies in behoud van biodiversiteit, ecologie, populatie en instandhoudingsgenetica, gedragsecologie en ethologie, dierfysiologie, endocrinologie, evolutionaire biologie, vergelijkende anatomie en morfologie, taxonomie en fylogenie, neurobiologie of verwante disciplines.

Hoe doe je mee?

Deelnemen aan de Kets Award selectie valt samen met afstuderen, met de start van je academische carrière; het behalen van je masterdiploma. Meedoen is overigens heel erg laagdrempelig. Behaalde je een goed cijfer, dan kun je een abstract van je thesis insturen, zodat wij ze kunnen evalueren.

Meedoen met de Jacques Kets Prijs 2023 kan door dit inschrijvingsformulier in te vullen vóór 23 september 2023.

Winnaar 2018

Winnaar 2017