Schijn bedriegt...

Tijdens het laatste weekend van juni stond het team van Project BioBrasil op het feest van São João ‘Arraiá de Colônia de Una’, met een fototentoonstelling over ons onderzoek met de goudkopleeuwapen. En de vraag die we zowat van elke bezoeker kregen…

"We zien ze overal…zijn die leeuwaapjes eigenlijk nog wel bedreigd? " 

Waarom die vraag? Omdat de mensen hoe langer hoe meer goudkopleeuwapen in hun achtertuin zien verschijnen. Vroeger gebeurde dat zelden. Is het een goed teken dat we de leeuwapen op die plaatsen nu meer zien? Nou, eigenlijk niet…. Leeuwapen leven van nature in het woud en in cacaoplantages van het type ‘cabruca’. In die omgeving kunnen ze het beste overleven en zich voortplanten.  

Recent onderzoek van Dr. Vicente Teixeira toont echter aan dat het gebied waar goudkopleeuwapen van nature leven de laatste 30 jaar met 42% is afgenomen. Ofwel, de goudkopleeuwapen zijn bijna de helft van hun leefgebied kwijt! En hun aantal is zelf is met 60% afgenomen tot ongeveer 16.000 dieren. Dat lijkt veel, maar het is wel ruim de helft minder dan vroeger en die aantallen nemen steeds verder af. 

Minder goudkopleeuwapen, omdat het woud verdwijnt…  

De overblijvende goudkopleeuwapen zien we ook hoe langer hoe meer in tuinen, straten en pleinen of op andere plaatsen waar ze niet thuishoren. Enerzijds komt dat omdat het woud en de cabruca's verdwijnen, en het woud dat er overblijft wordt steeds moeilijker te bereiken omdat er gebieden zonder bomen tussen liggen waar goudkopleeuwapen niet over kunnen.   

Anderzijds wonen mensen steeds meer in de buurt van de laatste plukjes overgebleven woud en daarmee steeds dichter bij de leeuwapen. Bovendien vinden de dieren in tuinen dikwijls nog fruitbomen en insecten, maar het beste zou zijn dat ze gewoon in het woud of in de cabruca’s kunnen blijven. Daar vinden ze meer dan voldoende en zijn ze in hun element.  

...en wel degelijk nog steeds bedreigd

Dat we de leeuwapen nu meer en meer in bewoond gebied zien verschijnen is dus niet omdat ze in aantal toenemen. Wat echter wél toeneemt is de ontbossing en daarmee verdwijnt hun leefgebied. De realiteit is dat het verdwijnen van de wouden en cabruca’s de dieren onder druk zet om voedsel en schuilplaatsen te zoeken in bewoonde gebieden en steden.  En dus: schijn bedriegt...