Jonas Verspeek

ONDERZOEKSTHEMA’S

  • Ethologie
  • Cognitie
  • Samenwerking

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Ik werk als postdoctoraal onderzoeker aan het Antwerp ZOO Centre for Research and Conservation (CRC), het onderzoeksinstituut van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Daarnaast coördineer en begeleid ik lopende onderzoeksprojecten die zich richten op mensapen in ZOO Planckendael en begeleid ik verschillende studentenprojecten.

EXTRA ACTIVITEITEN

  • Gastdocent Universiteit Antwerpen (opleidingsonderdelen: How to Observe, Primatologie)
  • Gastdocent Universiteit Antwerpen (opleidingsonderdeel: Biologische Antropologie)
  • Associate postdoc onderzoeker Universiteit Antwerpen
  • Co-coördinator van de dierenwelzijnsmonitoringapp Akongo in ZOO Planckendael

ONDERZOEKSINTERESSES

Ik ben gefascineerd door hoe sociale dieren door hun complexe werelden navigeren en welke factoren de besluitvorming in deze contexten bepalen. Mijn huidige onderzoeksproject omvat een vergelijkend kader om coöperatieve besluitvorming bij mensapen, maki's, hondachtigen en vogels te bestuderen. Met behulp van een mix van gedragsobservaties, cognitieve paradigma's en fysiologische metingen wil ik de drijfveren van succesvolle samenwerking tussen soorten ontrafelen. Daarnaast ben ik betrokken bij andere onderzoeken naar verschillende onderwerpen, waaronder emoties, sociale tolerantie, moedergedrag, angstreacties en probleemoplossende vaardigheden in verschillende diersoorten.

BEKNOPTE BIOGRAFIE

Tijdens mijn studie Biologie aan de Universiteit Antwerpen (afstudeerrichting Evolutie en Gedrag) was ik betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten waaronder het bepalen van hefkrachten tijdens vliegende kevergevechten, het onderzoeken van schelpvoorkeuren bij heremietkreeften, het meten van stressgerelateerde temperatuurveranderingen bij Europese kanaries en kleurmatching bij Dalmatische muurhagedissen. Voor mijn masterscriptie heb ik de invloed van persoonlijkheidsgelijkenis op de relatiekwaliteit tussen in dierentuinen gehuisveste bonobo's onderzocht. Na het afronden van mijn master Biologie werkte ik als onderzoeksassistent binnen het Antwerp ZOO Centre for Research and Conservation (CRC), waar ik de dagelijkse trainingsprocedures van de ZOO Planckendael bonobo's coördineerde, verschillende onderzoeksprojecten van gastonderzoekers faciliteerde en mijn eigen onderzoeksproject startte naar voedselvoorkeur en voedingswaarde van in dierentuinen gehuisveste bonobo's.

Na een jaar begon ik aan mijn doctoraat over de proximate mechanismen van samenwerking bij bonobo's. Aan de hand van meerdere naturalistische groepsparadigma's beschreef ik het gebrek aan prosocialiteit en de aanwezigheid van inequity aversion in de bonobo’s in ZOO Planckendael. Daarnaast heb ik gewerkt aan de biologische validatie voor het gebruik van speeksel en urinaire cortisol om arousal bij bonobo's te meten.

Na het afronden van mijn doctoraat ben ik binnen het CRC blijven werken als onderzoeksassistent, waardoor ik ervaring heb opgedaan met aanvullende onderzoeksmethoden zoals eye-tracking- en touchscreen paradigma's. In mijn huidige functie ben ik mijn onderzoeksveld aan het verbreden door ook onderzoek te doen naar coöperatieve besluitvorming en probleemoplossing bij verschillende andere soorten.

BELANGRIJKSTE PUBLICATIES

Verspeek, J., & Stevens, J. M. G. (2022). Behavioral and physiological response to inequity in bonobos ( Pan paniscus ). American Journal of Primatology, e23455, 1–14.

Verspeek, J. (2022). Indifferent hippies: prosociality and inequity aversion as proximate mechanisms of cooperation in bonobos.

Verspeek, J., van Leeuwen, E. J. C., Laméris, D. W., & Stevens, J. M. G. (2022). Self-interest precludes prosocial juice provisioning in a free choice group experiment in bonobos. Primates, 63(6), 603–610.

Verspeek, J., van Leeuwen, E. J. C., Laméris, D. W., Staes, N., & Stevens, J. M. G. (2022). Adult bonobos show no prosociality in both prosocial choice task and group service paradigm. PeerJ, 10, e12849.

Laméris, D. W., Verspeek, J., Salas, M., Staes, N., Torfs, J. R. R., Eens, M., & Stevens, J. M. G. (2022). Evaluating Self-Directed Behaviours and Their Association with Emotional Arousal across Two Cognitive Tasks in Bonobos (Pan paniscus). Animals, 12(21), 3002.

Laméris, D. W., Verspeek, J., Eens, M., & Stevens, J. M. G. (2022). Social and nonsocial stimuli alter the performance of bonobos during a pictorial emotional Stroop task. American Journal of Primatology, 84(2).

Verspeek, J., Behringer, V., Laméris, D. W., Murtagh, R., Salas, M., Staes, N., Deschner, T., & Stevens, J. M. G. (2021). Time-lag of urinary and salivary cortisol response after a psychological stressor in bonobos (Pan paniscus). Scientific Reports, 11(1).

Verspeek, J., & Stevens, J. M. G. (2020). Food preference and nutrient composition in captive bonobos (Pan paniscus). Primates, 61(5).

van Leeuwen, E. J. C., Staes, N., Verspeek, J., Hoppitt, W. J. E., & Stevens, J. M. G. (2020). Social culture in bonobos. Current Biology, 30(6), R261–R262.

Verspeek, J., Staes, N., van Leeuwen, E. J. C., Eens, M., & Stevens, J. M. G. (2019). Bonobo personality predicts friendship. Scientific Reports, 9(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55884-3