Jonas Verspeek

ONDERZOEKSTHEMA’S

  • Primatologie
  • Dierlijk gedrag/ ethologie
  • Samenwerking bij bonobos

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als doctoraatsstudent bij de Gedragsecologie- en ecofysiologiegroep (BECO) van Universiteit Antwerpen en het Antwerp Centre for Research and Conservation (Antwerp CRC) van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael onderzoek ik hoe samenwerking bij bonobo’s in elkaar zit.

ONDERZOEKSINTERESSES

In mijn onderzoek ben ik geïnteresseerd in samenwerking tussen bonobo’s en dan meer specifiek in de twee basisaspecten binnen samenwerking zijnde Inequity Aversion, de reactie op het voorkomen van een ongelijke situatie, en Prosociality, de bereidwilligheid om iets aan een ander te geven zonder er zelf een voordeel aan te hebben. Deze twee elementen zijn noodzakelijk om goede samenwerking mogelijk te maken. Hoewel beide aspecten reeds in mensen en een aantal diersoorten onderzocht zijn, weten we nauwelijks hoe bonobo’s, een van onze twee meest nauwe verwante diersoorten, scoren op proeven die Inequity aversion en Prosociality testen. Met dit onderzoek wil ik voor het eerst aan eenzelfde groep individuen proeven voorleggen die beide aspecten van samenwerking onderzoeken. Door de resultaten uit deze proeven te combineren, zullen we samenwerking bij bonobo’s beter kunnen begrijpen.

BEKNOPTE BIOGRAFIE

Dierlijk gedrag heeft me al van jongs af aan gefascineerd. Dit heeft ertoe geleid dat ik na de eerste observaties op mijn eigen huisdieren voor de studierichting biologie aan Universiteit Antwerpen gekozen heb. Tijdens deze opleiding werkte ik aan een aantal projecten waarbij ik o.a. de tilkrachten tijdens gevechten van vliegende herten berekende en de schelpvoorkeur van heremietkreeften onderzocht. Tijdens mijn masterthesis onderzocht ik de invloed van bonobo-persoonlijkheden op de relaties tussen bonobo’s. Nadien heb ik als onderzoeksassistent de dagelijkse training bij de bonobo’s in ZOO Planckendael ondersteund en ben ik gestart aan mijn onderzoek omtrent voedselvoorkeur bij bonobos.

Meer info op ResearchGate.