Linda Van Elsacker

Al in mijn kindertijd was ik uitermate geboeid door biologie. Als studente aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) verdedigde ik in 1988 met grootste onderscheiding mijn doctoraatsthesis 'Bijdrage tot de ethologie van de spreeuw: Studie van de herkenningsproblematiek tussen ouders en jongen'. Met de studie won ik aan Oxford University een eerste prijs als jonge wetenschapper.

Sinds 1988 ben ik verbonden aan ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Ik kon er volledig een eigen project uit de grond stampen. Ik ging er eerst aan de slag als ethologe en voerde gedragsstudies uit bij groepen bonobo’s en goudkopleeuwapen. Van individueel werkende onderzoeker bracht ik het tot Diensthoofd Wetenschappelijk Onderzoek (1992) van een team dat ik zelf ontwikkelde en dat in 2000 de toepasselijke naam Centre for Research & Conservation (CRC) toebedeeld kreeg. In 2004 werd ik als Directeur Onderzoek en Ontwikkeling bovendien verantwoordelijk voor de strategische en internationale component van het beheer van de dierencollectie voor ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. De educatieve omkadering en voorstudies van grote ontwikkelingen voor dieren maakten ook deel uit van die opdracht. Het CRC sleepte onder mijn leiding diverse internationale onderscheidingen en prijzen in de wacht. Tussen 1992 en 2008 was ik ook promotor van negen doctoraatstudenten.

Vervolgens groeide ik toe naar mijn huidige functie van Zoölogisch Directeur (sinds 2016). Kort samengevat sta ik daarmee aan het hoofd van alle teams die iets te maken hebben met de corebusiness van een dierentuin: de dieren. Ik ben verantwoordelijk voor dierenverzorgers, curatoren, dierenartsen en laboranten, maar ook voor onderzoekers in de tropen of educatoren en grafische medewerkers in onze beide dierentuinen.

Ik lag ook mee aan de basis van de in-situprojecten van ZOO Antwerpen ne ZOO Planckendael: BioBrasil bij de goudkopleeuwapen in Brazilië, LuiKotale (toen nog Save the Bonobos) in de Democratische Republiek Congo en Project Grands Singes bij de mensapen in Kameroen.

Als gastprofessor verzorgde ik sinds 1999 een eigen cursus Primatologie en praktijklessen ethologie aan het Departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Momenteel is de inbreng van het CRC ruimer en worden studenten opgeleid in Vlaanderen en in het buitenland door de CRC-ers die ooit mijn studenten waren.

Ik ben ook adviseur in diverse (inter)nationale fora van EAZA (Europese Organisatie voor dierentuinen) en was concreet lid van de EAZA Council en het EAZA Executive Committee.

Mijn actuele grootste drijfveer is om alle disciplines die onder mijn vleugels samen zijn gekomen, te laten werken aan geïntegreerde projecten voor bedreigde diersoorten: de zogenaamde one-plan approach. Deze benadering moet maken dat, in tijde waarin de natuur het moeilijk heeft, de inspanningen die dierentuinen leveren voor bepaalde diersoorten aanwezig in hun collectie volledig afgestemd worden op de noden voor het behoud van hun soortgenoten in het wild.

Lees hier de Engelstalige biografie van Linda Van Elsacker.