Matthias Papies

Na een loopbaan van 11 jaar in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael is Matthias nu werkzaam als Senior Curator in Tierpark Berlin.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als curator zoogdieren ben ik verantwoordelijk voor de zoogdierencollectie van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Ik houd toezicht op de dierhouderij en in nauwe samenwerking met de (hoofd)verzorgers streef ik ernaar dat we de zoogdieren die bij ons verblijven op een manier huisvesten die bij de meest recente inzichten aansluit. Dit houdt de ontwikkeling in van nieuwe verblijven, in samenspraak met de andere departementen van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. 

Om te zorgen voor een relevante en duurzame zoogdierenverzameling werk ik op verschillende gebieden samen met internationale collega's. Een van de aspecten is de uitwisseling van ideeën en kennis rond het houden van zoogdieren en de optimalisatie van technieken op dat vlak. Verder sta ik in voor de uitwisseling met andere dierentuinen om de populaties op het gewenste peil te houden. Voor vele diersoorten onder mijn bevoegdheid betekent dit deelnemen aan kweekprogramma's en het bijhouden van stamboeken.

Internationale activiteiten (o.a. bij EAZA, de Europese Vereniging voor Dierentuinen en Aquaria)

  • Vicevoorzitter van EAZA Monotreme & Marsupial TAG (EAZA Taxon Advisory Group)
  • Europees stamboekhouder van de moeraswallaby
  • Ik ben lid van diverse Species Committees van kweekprogramma’s van EAZA (EAZA Ex-situ programmes = EEP's), o.a. voor de koala, de Tasmaanse duivel, de naaktneuswombat, de dwerglori, de grijze slanke lori, de uilenkopmeerkat, de bonobo, de Aziatische leeuw, de Amoertijger, de rode panda, de gevlekte hyena, de Indische neushoorn, de grevyzebra, de Hartmanns bergzebra, het visayawrattenzwijn, hertenzwijnen en de addax.

WERKZAAMHEDEN

Het doel van het houden van dieren in dierentuinen is behoud en voorlichting betreffende natuurbehoud. Om dit doel te bereiken hebben we nood aan genetisch en demografisch gezonde dierenpopulaties. Als Europese stamboekhouder van de moeraswallaby is dit een van mijn taken. Als vicevoorzitter van de EAZA Taxon Advisory Group (TAG) voor eierleggende zoogdieren en buideldieren werk ik samen met gelijkgestemde collega's om gezonde populaties voor deze diersoorten in EAZA-dierentuinen te waarborgen. De TAG superviseert de stamboeken en kweekprogramma's onder haar verantwoordelijkheid en we ontwikkelen er ook 'regional collection plans' (RCP). Een RCP is een instrument om dierentuinen te helpen beslissen welke soorten ze in EAZA-dierentuinen willen houden en welke niet. Tijdens het ontwikkelingsproces van een RCP worden de soorten geëvalueerd en al dan niet aan de hand van verschillende criteria aanbevolen. Een ander aspect zijn de soortencomités van de EEP's, waar ik deel van uitmaak. Een soortencomité bestaat uit vertegenwoordigers van dierentuinen waar deze soorten verblijven. Wij ondersteunen de EEP-coördinator bij zijn werkzaamheden, meer bepaald op vlak van de strategische aspecten van de EEP. Bijvoorbeeld, de langetermijnbeheerplannen die voor steeds meer EEP's worden ontwikkeld en waarin de noodzakelijke acties om deze doelstellingen te bereiken voor de komende jaren worden geschetst.  

BEKNOPTE BIOGRAFIE

Na een job als dierenverzorger in de dierentuin van Hannover in Duitsland heb ik mijn bachelor in Animal management behaald aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden (Nederland). Tijdens deze studie heb ik uitgebreid stage gelopen bij Apenheul te Apeldoorn in Nederland en bij Chester Zoo in het Verenigd Koninkrijk. Ik werk sinds 2009 voor ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, eerst als assistent-curator, en sinds 2015 als curator zoogdieren.