Monniksgier

Vanuit ZOO Planckendael beheren curator Marleen Huyghe en wetenschapper Philippe Helsen het EEP voor de Europese monniksgier (Aegypius monachus). Jongen geboren binnen het EEP werden terug uitgezet in Mallorca, Spanje, Frankrijk en meer recent in Bulgarije in samenwerking met de Vulture Conservation Foundation en lokale partners. Alleen met buitengewoon veel expertise, overleg, geestkracht en geduld heeft het zin een levensvatbare, vrij levende populatie in de natuur terug tot stand brengen.

Het samenstellen van koppels is niet altijd succesvol en vraagt voor sommige soorten net iets meer dan voor andere. De laatste jaren is er vanuit het monniksgieren EEP sterk ingezet op paarvorming en het bestuderen van kweeksucces bij deze soort. ZOO Planckendael nam het initiatief om voor heel Europa een datingvolière op te richten waar vogels, onder toezicht van Marleen Huyghe, zelf een partner kunnen kiezen. Dit is essentieel voor het kweeksucces. 

Onze onderzoeker Philippe Helsen heeft in de loop der jaren ook een unieke verzameling stalen van monniksgier opgebouwd met daarin zowel vertegenwoordigerd van het EEP als uit de natuurlijke en geherintroduceerde populaties. Het DNA in deze stalen wordt onderzocht om meer inzicht te krijgen in het EEP als genetische back-up populaties, het kweeksucces, en de rol van deze dieren voor de herintroductieprojecten.

LEES HIER HET VERHAAL GIEREN... MINDER IN NESTEN